0 289 2020/07/28
📅تور هوایی کیش 26شهریور 1399

📅تور هوایی کیش 26شهریور 1399

ساعت

  تور هوایی کیش 26 شهریور1399(4روزه) با بهترین تایم پروازی

 

هتل هتل ها:

هتل ستاره طلایی
هتل ستاره طلایی( 2ستاره)770.000 هزار تومان

 

هتل آفتاب

 هتل آفتاب شرق کیش(3ستاره)790.000 هزار تومان

 

هتل سارا
هتل سارا (4ستاره)  2نفره: 1.055.000هزار تومان / 3نفره: 955.000 هزار تومان

 

هتل شایگان
هتل شایگان (5ستاره)  2نفره:1.370.000هزار تومان / 3نفره: 1.170.000هزار تومان